Scheepswerf Fa. Wed. G. Potveer & Zn.

werf_2004De werf bestaat sinds 1926 maar is vanaf de jaren tachtig niet meer actief in gebruik. Sinds een aantal jaren wordt het huis bij de werf bewoond door Wim Potveer. Wim en zijn vader Frans zijn in die jaren druk bezig geweest met het verbouwen van het huis en het in ere herstellen van de werf. Als deze wederopbouw volbracht is, is het de bedoeling dat de werf in de toekomst weer operationeel wordt.